Оcновно Училище „Хаджи Димитър” с.Соколарци

От 11.10.1948 г. е разкрито ново светско училището с помощта на населението в селото. Отначало е било само в начален етап , през учебната 1955/1956 г. е открит и прогимназиалния етап . Училището е разположено в долната част на селото, с разгърната сградна площ 1444.00 кв.метра, с двор около 5 дк. и с масивна ограда. Училището ни разполага в дворната част с добре подържани площадки, с по едно футболно, баскетболно и волейболно игрище. Останалата част от двора са добре подържани зелени площи и места за отдих на децата.

Училището ни предлага дневна форма на обучение.

Учебно-възпитателния процес в училището ни се осъществява в дневна форма, с едносменен режим на обучение, в слети паралелки поради малкия брой на децата - /1-3 клас/, /2-4 клас/, /5-6 клас/ и 7-8 клас/.

Има и подготвителна група от -5, -6 годишни към училището.